भारतीय जनता पार्टीचे अहेरी तालुका महामंत्री.श्री.साईनाथ औतकर यांच्या कॉग्रेस व आविस मध्ये जाहीर प्रवेश. जि.प.अध्यक्ष.श्री.अजयभाऊ कंकडलवार यांच्या हस्ते शाल व श्रीफळ देवून केली सत्कार

Read More »

भारतीय जनता पार्टीचे अहेरी तालुका महामंत्री.श्री.साईनाथ औतकर यांच्या कॉग्रेस व आविस मध्ये जाहीर प्रवेश. जि.प.अध्यक्ष.श्री.अजयभाऊ कंकडलवार यांच्या हस्ते शाल व श्रीफळ देवून केली सत्कार

Read More »